Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná

Název: Zpracování záchranného programu pro hořec jarní (Gentiana verna L.) v NPP Rovná
Řešitelé: Kirschnerová Ludmila (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AOPK
Řešeno od: 2005
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu je souborné zpracování všech dostupných informací o Gentiana verna u nás i v zahraničí, analýza stavu populací a příčin úbytku druhu v ČR. Navržení ochranářských opatření pro uchování druhu v přírodě.

Zpět na seznam