Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
GA 206/99/D082 Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování 1999 - 2002
GA206/99/1411 Biotické, mikroklimatické a mikrohydrologické interakce při genezi horských rašelinišť 1999 - 2001
C6005910 Zavedení metod sekvenování DNA pro mikroskopické houby 1999 - 1999
Swiss Nat. Sci. Fundation
IAA6005603 Pozdně glaciální a holocénní vývoj vegetace v oblasti vltavského luhu na Šumavě. 1996 - 1998
GA206/96/1115 Dynamika vývoje horské krajiny: aktuoekologie a paleoekologie šumavských rašelinišť 1996 - 1998
Projekt Jeseníky
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
GB14-36079G PLADIAS
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Květena České republiky - svazek 8/2
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Diversity of vegetation of Southern Siberia.