Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
COST E38 Woody roots processes
Premium Academie pro J. Klimešová
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
COST E38 Woody roots processes
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů
Premium Academie pro J. Klimešová
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Centrum pro výzkum biorafinací
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
Květena České republiky - svazek 8/2
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae