Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time

Název: Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time
Řešitelé: Plačková Ivana (řešitel)
Berchová Kateřina (řešitel)
Mandák Bohumil (řešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu je ukázat vliv heterokarpie na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagitata, a zjistit do jaké míry se klíčení a dynamika semenné banky mohou podílet na formování genetické struktury jednotlivých stádií životního cyklu populace.

Zpět na seznam