Project Detail

Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time

Name: Genetic diversity in Atriplex sagittata: the role of heterocarpy, seed bank dynamics and germination time
Researchers: Plačková Ivana (researcher)
Berchová Kateřina (researcher)
Mandák Bohumil (researcher)
Provider: GA AV ČR
Realization from: 2002
Realization to: 2005
Summary: Cílem projektu je ukázat vliv heterokarpie na genetickou diverzitu druhu Atriplex sagitata, a zjistit do jaké míry se klíčení a dynamika semenné banky mohou podílet na formování genetické struktury jednotlivých stádií životního cyklu populace.

Back to List