Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA?

Název: Evoluce v hybridogenní populaci rodu Tragopogon: liší se česká populace od populací v USA?
Řešitelé: Plačková Ivana (člen řešitelského kolektivu)
Krahulcová Anna (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA206/02/0582
Řešeno od: 2002
Řešeno do: 2004
Shrnutí: Přestože jsou kříženci v rodu Potamogeton běžně zmiňováni v literatuře, naprostá většina údajů je založena pouze na morfologickém srovnání. Existence jen několika málo hybridních kombinací byla prokázána pomocí molekulárních metod, experimentální ověřeníhybridizace dosud chybí úplně. Pro spolehlivou identifikaci mnoha potenciálních kříženců je však morfologie zcela nedostačující. Naprostá většina domnělých kříženců vyžaduje ověření. O rozsahu křížení v přírodě je známo jen velmi málo, základní data ofertilitě známých hybridů nejsou k dispozici. Cílem projektu je kritická revize vybraných aspektů hybridizace v rodu Potamogeton. Řešení uvedené problematiky předpokládá experimentální ověření hybridizace, porovnání isozymových fenotypů možných křížencůa potenciálních rodičů a studium reprodukčních vlastností kříženců. Součástí projektu je i kritická revize hybridizace v České republice na základě terénního studia a herbářových dokladů. Pro získání relevantních dat budou kromě taxonomických metod

Zpět na seznam