Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Pylový monitoring Šumavy 2022 - 2024
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
22-02469S Charakterizace kompletní panikoidní DNA u divokých ječmenů jakožto významný krok k vymezení cizorodé složky v genomu ječmene 2022 - 2024
Průtoková cytometrie jako efektivní a úsporná metoda pro detekci hybridizace a genetické eroze ohrožených druhů rostlin 2022 - 2024
22-06936S Jak porozumět složení společenstev arbuskulárně mykorhizních hub: od strukturních vlastností k základním a realizovaným nikám 2022 - 2024
GA 22-32198S Různorodost květních znaků: definování a testování ekonomického spektra květů 2022 - 2024
Pylový monitoring Krkonoš 2022 - 2023
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2022 - 2022
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2022 - 2022
PRVA-2022-044 Digitalizace herbářových položek Oddělení biologie CBG I. Infrastruktura 2022 - 2022
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2022 - 2022
Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
SS02030018 Centrum pro krajinu a biodiverzitu (DivLand) 2021 - 2026
Akademická Prémie - Podzemní orgány rostlin 2021 - 2026
Obnova hadcových borů a perialpidksých borů 2021 - 2024
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024
SS70010001 Zhodnocení vlivu biologických invazí a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředí ASICS 2021 - 2024
SS70010001 Zhodnocení vlivu biologických invazí a změny klimatu na distribuci druhů v chladném prostředí ASICS 2021 - 2024
Využití tradičních znalostí k zastavení ztráty biologické rozmanitosti v lesích 2021 - 2024