Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný 2005 - 2007
Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný 2005 - 2007
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
COST E38.003 - Woody root processes 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Hybridizace v komplexu druhů Triticum aestivum - Elytrigia intermedia - E. repens: příklad možného toku genů plodina – planý příbuzný 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Hospodaření rašeliníků s minerálními živinami 2005 - 2007
Paleogenní společenstva rozsivek, cévnatých rostlin, hmyzu a ryb a jejich vývoj ve vulkanickém prostředí Českého středohoří 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Metody studia získávání živin a strukturálních změn kořenů ektomykorrhizních dřevinných druhův podmínkách horských ekosystémů 2005 - 2007
Hospodaření rašeliníků s minerálními živinami 2005 - 2007