Monitoring populace Gentiana verna a monitoring podzemních vod v NPP Rovná v roce 2011

Název: Monitoring populace Gentiana verna a monitoring podzemních vod v NPP Rovná v roce 2011
Řešitelé: Kirschnerová Ludmila (člen řeš. kolektivu)
Rauch Ota (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Nuselská 39,Praha 4
Číslo: 120-207219
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: V NPP Rovná od roku 1999 probíhá monitoring rozmístění populace (včetně produkce, šíření a klíčení semen) kriticky ohroženého druhu Gentiana verna. Jsou identifikovány hlavní faktory dloudobého poklesu početnosti populace. Pro úspěšný režim obhospodařování rezervace je nutné vzít v úvahu pozici rezervace v celkové hydrologické bilanci povodí.

Zpět na seznam