Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy

Název: Lokální adaptace v rostlinných populacích: úloha mykorhizní symbiózy
Řešitelé: Vosátka Miroslav (řešitel)
Poskytovatel: GAAV ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Cílem projektu je zjistit význam arbuskulární mykorhizy pro lokální adaptace rostlinných populací a určit, zda odpověď rostlinných populací na inokulaci arbuskulárními mykorhizními houbami souvisí s půdními charakteristikami a identitou houbového izolátu. Budeme srovnávat reakci šesti populací modelového rostlinného druhu Aster amellus na inokulaci různými izoláty modelového druhu AM houby získanými z modelových lokalit, a to při pěstování v půdách vlastních jednotlivým rostlinným populacím a jednotlivým houbovým izolátům. Dále budeme sledovat význam lokálních adaptací v nesterilní půdě a srovnáme je s výsledky kultivačního pokusu. Pozorované rozdíly vztáhneme k odlišnostem v půdních charakteristikách na jednotlivých lokalitách a ke genetické podobnosti rostlinných populací. Studie poskytne originální poznatky o lokálních adaptacích rostlinných a houbových populací v přirozených společenstvech.

Zpět na seznam