Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard

Název: Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard
Řešitelé: Strunecký Otakar (člen řeš. kolektivu)
Kvíderová Jana (člen řeš. kolektivu)
Komárek Jiří (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: LA341
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Biologická a klimatická diverzita centrální části arktického souostroví Svalbard je interdisciplinární (biologie a klimatologie) výzkumný projekt, který je součástí velkého mezinárodního projektu (Network for ARCtic Climate and Biological DIVersity Studies (ARCDIV). Mezinárodní výzkumný projekt výzkumu biologické a klimatické diverzity Arktidy je jeden s dílčích úkolů výzkumu polárních oblastí v rámci programu Mezinárodního polárního roku (International Polar Year IPY 2007 – 2008).

Zpět na seznam