Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen

Název: Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen
Řešitelé: Kořínková Dana (člen řešitelského kolektivu)
Plačková Ivana (člen řešitelského kolektivu)
Zákravský Petr (člen řešitelského kolektivu)
Mahelka Václav (člen řešitelského kolektivu)
Dostál Petr (člen řešitelského kolektivu)
Berchová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Předkládaný projekt je zaměřen na studium vztahu mezi genetickou diverzitou půdní banky a různých stádií vývoje nadzemních populací u různých rostlinných druhů. Z důvodu téměř úplné absence empirických dat pro více než jednu populaci jednoho druhu, chceme pozornost zaměřit zejména na studii zahrnující více než jednu populaci u několika ekologicky odlišných druhů. Cílem je zjistit zda půdní banka opravdu může fungovat jako rezervoár genetické variability a zda je tento vztah obecně platný i u druhů s různě dlouhým životním cyklem obsazující stanoviště s různou mírou disturbance.

Zpět na seznam