Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae

Název: Production of dormant stages and stress resistance of polar cyanobacteria and algae
Řešitelé: Nedbalová Linda (člen řeš. kolektivu)
Kvíderová Jana (člen řeš. kolektivu)
Elster Josef (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT
Číslo: ME 934
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Česko - Ruský projekt má za cíl výzkum principů dormantních stádií u vybraných polárních druhů prokatyotních sinic a eukaryotních řas.

Zpět na seznam