Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen

Název: Jaké množství genetické variability je uloženo v půdní bance? Populačně genetické důsledky dormance semen
Řešitelé: Plačková Ivana (řešitel)
Zákravský Petr (řešitel)
Mahelka Václav (řešitel)
Dostál Petr (řešitel)
Berchová Kateřina (řešitel)
Mandák Bohumil (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Číslo: IAA600050707
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2010
Shrnutí: Předkládaný projekt je zaměřen na studium vztahu mezi genetickou diverzitou půdní banky a různých stádií vývoje nadzemních populací u různých rostlinných druhů. Z důvodu téměř úplné absence empirických dat pro více než jednu populaci jednoho druhu, chceme pozornost zaměřit zejména na studii zahrnující více než jednu populaci u několika ekologicky odlišných druhů. Cílem je zjistit zda půdní banka opravdu může fungovat jako rezervoár genetické variability a zda je tento vztah obecně platný i u druhů s různě dlouhým životním cyklem obsazující stanoviště s různou mírou disturbance.

Zpět na seznam