Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Prostorová a časová variabilita vegetace obnažených den na příkladu sádek a rybníků v Českobudějovické pánvi 2003 - 2005
Vztahy, molekulární a fenotypové vlastnosti heterocytozních sinic. 2003 - 2005
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
Rody Lepraria a Leproloma (Lichenes) v České republice, na Slovensku a v sousední oblasti jihovýchodní Evropy 2003 - 2005
Diverzita mokřadní vegetace v bulharských pohořích 2003 - 2005
GA206/03/1216 Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Vliv kvality a množství světla na životní cyklus zelené řasy Scenedesmus obliquus 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Zjištění migračních cest pobřežních rostlin použitím genetických markerů 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Středoevropská flóra jako zdroj celosvětových invazí 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005
Strategie pro přezimování Microcystis sp. - má microcystin signální funkci? 2003 - 2005
Dendroklimatologie invazní Pinus strobus a autochtonní Pinus sylvestris v České republice 2003 - 2005