Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ

Název: Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ
Řešitelé: Rauch Ota (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2007
Shrnutí: Studium vlivu vybraných prvků a látek na druhovou diverzitu řas a na vybranné parametry povrchových vod toků v horských až subalpinských oblastech Krkonošského a Šumavského národního parku

Zpět na seznam