Project Detail

Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ

Name: Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ
Researchers: Rauch Ota (member of research team)
Provider: MŽP
Realization from: 2004
Realization to: 2007
Summary: Studium vlivu vybraných prvků a látek na druhovou diverzitu řas a na vybranné parametry povrchových vod toků v horských až subalpinských oblastech Krkonošského a Šumavského národního parku

Back to List