Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II)

Název: Diverzita evropské flóry v českých a moravských herbářových sbírkách z přelomu 18. a 19. století – národní dědictví světového významu (II)
Řešitelé: Štěpánek Jan (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Mezi základními herbářovými sbírkami, o které se opíralo vědecké poznávání květeny Evropy a které se tak staly důležitým prvkem stabilisace systematiky a jmenosloví řady skupin cévnatých rostlin, jsou i některé cenné starší sbírky uchovávané v českých a moravských institucích (herbáře BRNM, PR, PRC). Jedná se o kolekce F. A. Waldsteina, F. W. Schmidta, I. F. Tausche, K K Münch-Belhnghausena, K. B. Presla, C. F. W. Wallrotha a J. G. Ch. Lehmanna. Obsahují mnoho typových položek, na nichž závisí taxonomická interpretace vědeckých jmen rostlin a bez jejichž studia se neobejdou badatelé zpracovávající příslušné rody evropské květeny. Zároveň tyto sbírky jsou málo známé, některé byly donedávna považovány za nezvěstné nebo jsou znalosti o nich zcelanedostatečné, neumožňující jejich plné využití zejména zahraničními badateli. Záměrem projektu je zhodnotit a zpřístupnit tento materiál: usnadnit orientaci v jednotlivých kolekcích (identifikace rukopisů, upřesnění datace atd.).

Zpět na seznam