Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
Geo-biodiversity of Abisko Mountains and Giant Mountains ( Krkonoše/Krakonosze in Czechia and Poland respectively) - comparative study of periglacial relief forms, their biota and survival during winter season. 2006 - 2009
National Science Foundation: Research Communication Network (NSF-RCN) 2006 - 2009
*Význam bioaktivních látek obsažených v oddencích křídlatky a jejich využití ve formě doplňků stravy. 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Evolucní vztahy a diferenciace reliktních hadcových populací Knautia arvensis s.l. (Dipsacaceae) ve střední Evropě 2006 - 2008
Integrovaný výzkum biodiverzity a taxonomie aerofytických zelených řas v ekosystému tropického deštného lesa 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008
TAXONOMICKÁ REVIZE SKUPINY LECANORA ANOPTA/HYPOPTOIDES (LECANORALES, ASCOMYCOTINA, LICHENES) VE STŘEDNÍ EVROPĚ ZALOŽENÁ NA MORFOLOGICKÝCH, CHEMICKÝCH A MOLEKULÁRNÍCH DATECH 2006 - 2008
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Glaciální, periglaciální a paleoekologické doklady vývoje krajiny Krkonoš. 2006 - 2008
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Evolutionary dynamics in diploid-polyploid angiosperm alliances 2006 - 2008
Vliv různých srážek na rostlinnou složku a procesy v půdě některých travinných ekosystémů 2006 - 2008