Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje

Název: Nížinné lesy v perspektivě historického vývoje
Řešitelé: Jamrichová Eva (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Szabó Péter (člen řešitelského kolektivu)
Pelánková Barbora (člen řešitelského kolektivu)
Müllerová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Mácová Marcela (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura AV ČR
Číslo: IAA600050812
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Střední Evropa je přirozeně lesní oblast. Vegetační pokryv byl v průběhu Holocénu, mimo přírodních procesů, hluboce ovlivněn lidskou činností. V České republice jsou vztahy mezi přírodními faktory, strukturou a složením lesa prostudovány poměrně podrobně. Naproti tomu zatím prakticky neexistuje výzkum zaměřený na to, jak člověkem daná historie formovala lesy. Navržený projekt spojí interdisciplinárním způsobem metody přírodních a humanitních věd (paleoekologie, archeologie, historie, ekologie). Studováno bude 5 nížinných lokalit. Budou popsány a za použití GIS porovnány prostorovo-časové souvislosti v lesích s historickou kontinuitou a bez ní. Projekt se zaměří na význam časové kontinuity a minulých forem hospodaření ve vztahu k současným vlastnostem a kvalitám lesa. Budou navržena pravidla hospodaření pro udržení daných kvalit do budoucna.

Zpět na seznam