Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.

Název: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.
Řešitelé: Sádlo Jiří (řešitel)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Svitavská Svobodová Helena (člen řešitelského kolektivu)
Šímová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Boublík Karel (člen řešitelského kolektivu)
Kolbek Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAAV
Číslo: IAAX00050801
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Projekt řeší vztah přežívání a transformace paleochorních / reliktních typů vegetace k holocénní dynamice krajiny. Spojení studia recentní vegetace, paleobotaniky, archeologie a historie systémem vzájemných odkazů (multi-proxy přístup) umožní vysvětlit příčiny unikátní vegetační anomálie (např. endemismus, exklávní prvky) v regionu Dokeska. Stanovištní diverzita vysvětluje tento jev nediostatečně, takže je třeba najít jeho historické příčiny, zejména vliv sukcese, florogeneze a klíčových událostí v holocénu. Podrobný výzkum recentní vegetace poslouží k detekci anomálií ve fosilním záznamu a exaktní interpretaci dat. Paleobotanická zjištění umožní historicky interpretovat jednotlivé typy vegetace. Rozliší roli (a) reliktního přežívání původních cenóz ve stabilním prostředí a (b) postupných vegetačních změn daných kulturně či přírodně podmíněnými proměnami prostředí.

Zpět na seznam