Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.

Název: Vegetační kontinuita a dynamika krajiny. Přítomnost a historické příčiny ohniska diverzity v regionu s kolísavou kolonizací.
Řešitelé: Šímová Irena (řešitel)
Petřík Petr (řešitel)
Svitavská Svobodová Helena (řešitel)
Sádlo Jiří (řešitel)
Wild Jan (řešitel)
Boublík Karel (řešitel)
Kolbek Jiří (řešitel)
Poskytovatel: GAAV
Číslo: IAAX00050801
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Projekt řeší vztah přežívání a transformace paleochorních / reliktních typů vegetace k holocénní dynamice krajiny. Spojení studia recentní vegetace, paleobotaniky, archeologie a historie systémem vzájemných odkazů (multi-proxy přístup) umožní vysvětlit příčiny unikátní vegetační anomálie (např. endemismus, exklávní prvky) v regionu Dokeska. Stanovištní diverzita vysvětluje tento jev nediostatečně, takže je třeba najít jeho historické příčiny, zejména vliv sukcese, florogeneze a klíčových událostí v holocénu. Podrobný výzkum recentní vegetace poslouží k detekci anomálií ve fosilním záznamu a exaktní interpretaci dat. Paleobotanická zjištění umožní historicky interpretovat jednotlivé typy vegetace. Rozliší roli (a) reliktního přežívání původních cenóz ve stabilním prostředí a (b) postupných vegetačních změn daných kulturně či přírodně podmíněnými proměnami prostředí.

Zpět na seznam