Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Plant-soil feedback and plant traits as drivers of short- and long-term plant community processes 2021 - 2023
Adaptace, vyhnutí, nebo vyhynutí: propojení ekologie společenstev a ekofyziologie k porozumění vlivu vlhkostního deficitu v temperátních lesích 2021 - 2023
SS03010279 Optimalizace managementu dolního úseku Labe s ohledem na přítomnost biotopu 3270 a zlepšení hydromorfologického stavu na základě mezioborové studie 2021 - 2023
SS03010065 Příčiny úpadku a systém účinné obnovy prioritních typů stanovišť subalpínských trávníků (SUTR) 2021 - 2023
Tvorba hadcových biotopů 2021 - 2023
Hydropolis 2021 - 2022?
Analýza stavu a návrh strategie omezování vlivu invazních a expanzních druhů rostlin na příkladu oblasti Pece pod Sněžkou a Velké a Malé Úpy. 2021 - 2022
DAAD-21-08 Alien species in a changing world, detection, monitoring and prediction 2021 - 2022
407206 CHKO Slavkovský les číslo v IBISu) Algologický a paleoekologický průzkum na vybraných lokalitách v CHKO Slavkovský les 2021 - 2022
Analýza stavu a návrh strategie omezování vlivu invazních a expanzních druhů rostlin na příkladu oblasti Pece pod Sněžkou a Velké a Malé Úpy. 2021 - 2022
Hydropolis 2021 - 2022
DAAD-21-08 Alien species in a changing world, detection, monitoring and prediction 2021 - 2022
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2021 - 2021
Algologický a paleoekologický průzkum vybraných vývěrů minerálních vod v CHKO Slavkovský les a NPR Soos 2021 - 2021
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2021 - 2021
PPK-640a/31/21-2023, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2021 - 2021
Regionální akční plán pro rozchodník huňatý 2020 - 2025
300997 Strategie AV21 Strategie AV21, Záchrana a obnova krajiny, Využití biologických sbírek a moderních metod pro studium změn v krajině a pro záchranu organismů ex situ 2020 - 2024?
300997 Strategie AV21 Strategie AV21, Záchrana a obnova krajiny, Využití biologických sbírek a moderních metod pro studium změn v krajině a pro záchranu organismů ex situ 2020 - 2024?
LTT20003 Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost 2020 - 2024