Monitoring a management invazních druhů na plochách zasažených rozsáhlými disturbancemi

Název: Monitoring a management invazních druhů na plochách zasažených rozsáhlými disturbancemi
Řešitelé: Pergl Jan (řešitel)
Vébrová Dana (člen řešitelského kolektivu)
Härtel Handrij (člen řešitelského kolektivu)
Kutlvašr Josef (člen řešitelského kolektivu)
Kušková Klára (člen řešitelského kolektivu)
Vítková Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: SS06010395
Řešeno od: 2023
Řešeno do: 2026

Zpět na seznam