Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovsé krajiny 2018 - 2020
TAČR TL0100298 Agrolesnictví - šance pro regionální rozvoj a udržitelnost venkovské krajiny 2018 - 2020
GA18-05935S Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi 2018 - 2020
SAV-18-18 Analýza revitalizačního procesu v bukových ekosystémech po imisním zatížení 2018 - 2020
FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMASAM) 2018 - 2020
GA18-05935S Z minulosti do přítomnosti: fosilní versus recentní schránky mořských živočichů jako substrát pro kolonizaci a bioerozi 2018 - 2020
Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí 2018 - 2019
Upscaling of individual species dynamics to community trends in biodiversity and composition using vegetation change data sets 2018 - 2019
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
Bezpilotní letoun pro řešení rostlinných invazí 2018 - 2019
MSM 200051801 Reconstruction of long-term changes in frequency and intensity of tropical cyclones in Northeast Asia 2018 - 2019
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2018 - 2018
PPK-496a/31/18, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Ekologická infrastruktura krajiny 2018 - 2018
300100 Pokusná zahrada Třeboň 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Invazní paraziti a patogeny 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2018 - 2018
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021