Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě

Název: Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
Řešitelé: Wild Jan (řešitel)
Brůna Josef (člen řešitelského kolektivu)
Man Matěj (člen řešitelského kolektivu)
Moudrý Vítězslav (člen řešitelského kolektivu)
Černajová Ivana (člen řešitelského kolektivu)
Hederová Lucia (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Klinerová Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: 20-28119S
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam