Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity

Název: Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity
Řešitelé: Herben Tomáš (spoluřešitel)
Koláček Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Krahulec František (člen řešitelského kolektivu)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 20-02901S
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2020

Zpět na seznam