Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2025
LIFE15NAT/CZ/000818 LIFE South Moravia 2019 - 2025
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV 2019 - 2023
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV 2019 - 2023
COST - Conserve plants 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
CA17122 - Increasing understanding of alien species through citizen science 2019 - 2023
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023
IPBES assessment of invasive alien species 2019 - 2023