Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
INTERREG - 99 Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les. 2017 - 2019
GA17-20201S Invaze vs. expanze - záhadný původ široce rozšířeného druhu Urtica dioica (Urticaceae) 2017 - 2019
GA17-07378S Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii 2017 - 2019
GA17-18080S Klíč k evoluční úspěšnosti orchidejí: role celogenomových změn a ekologické speciace u druhově nejbohatší linie 2017 - 2019
GA17-06548S Cizorodá DNA u ječmenů (Hordeum spp.) – jaké mechanismy na genomické úrovni podporují horizontální přenos genů u trav? 2017 - 2019
GA17-12166S Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě 2017 - 2019
GA 17-05506S Stabilní ale dynamické: mechanismy určující dlouhodobou dynamiku diversity v temperátních trávnících 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Strategie AV21 - ROZE test 2017 - 2018
Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
300998 Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2017 - 2017
PPK-469a/31/17 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2017 - 2017
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2017 - 2017
Strategie AV21 Priority půdně biologického výzkumu, průnik vědy a veřejného zájmu 2017 - 2017
Strategie AV21 Les jako součást krajiny a zdroj poznání 2017 - 2017
Monitoring trvalých ploch s pobřežnicí jednokvětou 2017 - 2017
Záchranná kultivace rdestu dlouholistého 2017 - 2017
Zpracování odborných podkladů pro návrh regulace vybraných invazních nepůvodních druhů a jejich pilotní aplikace na vybrané druhy 2017 - 2017
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021