Cesta ze západu na východ a zase zpátky – transsibiřská magistrála jako spojnice kontinentů pro rostlinné invaze

Název: Cesta ze západu na východ a zase zpátky – transsibiřská magistrála jako spojnice kontinentů pro rostlinné invaze
Řešitelé: Pergl Jan (řešitel)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Kutlvašr Josef (člen řešitelského kolektivu)
Chrtek Jindřich (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: 20-10349J
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2022
Shrnutí: Rychlý nárůst invazí po celém světě je spojen se zvyšováním a rozšiřováním intenzity obchodu a dopravy a přístupem k novým zdrojům druhů. Navrhovaný projekt přispěje (i) k pochopení úlohy cest a způsobů zavlékání nepůvodních druhů (založené na modelovém systému transsibiřské železnice, TSR), (ii) objasnění biogeografických způsobů jejich šíření a (iii) předpovědi rizik budoucího šíření podél TSR. TSR propojuje Evropu s Asií a poskytuje jedinečný studijní systém pro analýzu šíření nepůvodních rostlin ve velkém měřítku, protože spojuje dva kontinenty s odlišným druhovým složením a je jediným dopravním koridorem. Projekt se skládá ze čtyř pracovních okruhů (WP) zaměřených na (i) floristickou inventarizaci podél TSR, (ii) analýzu vlastností nalezených druhů, (iii) analýzu přepravovaného materiálu a iv) tvorbu scénářů pro modely budoucích invazí a hodnocení rizik zavlékaných druhů.

Zpět na seznam