Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů

Název: Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů
Řešitelé: Roleček Jan (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAČR 20-09895S
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2022

Zpět na seznam