Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Projekt Jeseníky
TH04030244 Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině pomocí alternativních způsobů hospodaření na loukách a pastvinách 01/2019 - 12/2022
GB14-36079G PLADIAS
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt
Premium Academie pro J. Klimešová
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
LTAUSA18007 Impacts of climate change and landscape eutrophication on plants and their microbial root communities in the arid and semiarid ecosystems of the United States
GA19-13103S Anatomical and physiological constraints as key factors governing plant vegetative regeneration from roots
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Květena České republiky - svazek 8/2
grant na BF JčU České Budějovice
COST E38 Woody roots processes
Klonalita u rostlin: neznámý zdroj diverzity společenstev i diverzifikace zásobníku druhů
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
Biosystematická studie okruhu Anthoxanthum odoratum sensu lato v České republice a přilehlých územích