Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu

Název: Separace vlivu velikosti populace a kompetitivního prostředí na fitness druhu
Řešitelé: Skálová Hana (spoluřešitel)
Poskytovatel: AV0 - Akademie věd České republiky (AV ČR)
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Fitness jedinců ve vztahu k velikosti populace je jedním z klíčových témat studia biologie vzácných druhů. Velikost populace však není jediným faktorem, který ovlivňuje fitness rostliny v přirozených podmínkách. Dalším významným faktorem mohou být podmínky prostředí na lokalitě. Rozdílné prostředí může vést k lokální adaptaci a způsobit rozdílné chování jedinců z různých populací. V současnosti existuje poměrně hodně studií o vztahu velikosti populace, genetické diversity a fitness a prací sledující lokkální adaptace, tyto přístupy jsou však zřídka propojeny. Cílem tohoto projektu je rozložit fitnes jedince na efekt velikosti lokální populace, čistý efekt inbreedingu a efekt lokální adaptplasticity stanovené jako chování druhu v kontrolovaných podmínkách za různých hladin komperice a současně v přirozených podmínkách

Zpět na seznam