Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí

Název: Populační struktura a odlišení druhu v rámci Trapeliopsis glaucolepidea agg. založené na multigenovém přístupu DNA-sekvencí
Řešitelé: Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA AVČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Morfologicky variabilní a zároveň široce rozšířený lišejník Trapeliopsis glaucolepidea je studován na základě sekvencí DNA ze 2 různých genomů: jaderné DNA (ITS) a mitochondriální DNA (LSU). Snaha odvodit fylogeografii druhu s pomocí NCA (nested clade analysis). Řešena otázka speciace tohoto komplexu za pomoci molekulárních, morfologických a chemických dat.

Zpět na seznam