Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech

Název: Monografie rodu Hieracium s.str. (Compositae) v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech
Řešitelé: Chrtek Jindřich (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Cílem projektu je taxonomické zpracování vybraných horských okruhů rodu Hieracium s.str. v Západních a Ukrajinských Východních Karpatech.

Zpět na seznam