Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
TJ02000286 Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
GA19-14872S Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci? 2019 - 2021
Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
GJ19-20970Y Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
Pylový monitoring Šumavy 2019 - 2021
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
GAČR 19-10660S Odstraňování estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
Mohou dlouhověké druhy podléhat rychlé evoluci v odezvě na měnící se klima? 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
204405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2021
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020