Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Land use, sociální změny a lesy v pravěku střední Evropy. Modelovací přístupy k interakcím člověka a životního prostředí 2019 - 2021
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
TJ02000286 Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
19-10660S Odstranění estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
GA19-14872S Arbuskulárně mykorhizní houby v konvenčně obdělávaných půdách: trosečníci, pomocníci nebo příživníci? 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
204405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2021
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
GAČR 19-10660S Odstraňování estrogenů z odpadních vod hydrodynamickou kavitací v kombinaci s pokročilými oxidačními procesy 2019 - 2021
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
Integrace historických záznamů stavu vegetace a půdy (projekt OPŽP: Vegetace krkonošské tundry - minulost, přítomnost a budoucnost) 2019 - 2020
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2020
DarkDivNet 2019 - 2020
TN 01000048 BIOREFINERY Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2020
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
8J18FR021 Vliv dostupnosti dusíku a fosforu na příjem živin arbuskulárně mykorhizními houbami 2019 - 2020
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2019 - 2019