Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě

Název: Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
Řešitelé: Wild Jan (řešitel)
Man Matěj (člen řešitelského kolektivu)
Moudrý Vítězslav (člen řešitelského kolektivu)
Klinerová Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Müllerová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Hederová Lucia (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantový Agentura České republiky
Číslo: 20-28119S
Řešeno od: 2020

Zpět na seznam