Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV

Název: Vývoj metod pro sledování změn vegetace a krkonošské tundry analýzou dat z multispektrálních, hyperspektrálních a LIDAR senzorů UAV
Řešitelé: Müllerová Jana (vedoucí – hlavní řešitel)
Bobek Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Klinerová Tereza (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: KRNAP, PřF
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2023
Shrnutí: BÚ je subdodavatel při řešení veřejné zakázky KRNAP v rámci OPŽP CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0009044, hlavním řešitelem je PřF

Zpět na seznam