Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost, Zakázka: Dodávka aktuálních fytocenologických záznamů krkonošské tundry pro vybraný soubor historických záznamů 2020 - 2021
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Vyhodnocení vlivů klimatu na společenstva rhizosférních hub 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2020 - 2020
PPK-496a/31/18-19-20, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2020 - 2020
Zpracování akčních plánů pro způsoby šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2020 - 2020
Biotické poškození jaderné elektrárny Temelín 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2020 - 2020
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě
Strategie 21 - Vesmír pro lidstvo
LIFE15NAT/CZ/000818 LIFE South Moravia 2019 - 2025
Protection of priority grassland habitats in the SCIs of the South Moravian Region 2019 - 2025
Improvement of hazelnut growth performance through symbiotic microbes/biostimulant application 2019 - 2025
19-28807X Makroekologie rostlinných invazí: význam stanovišť a globální syntéza (SynHab) 2019 - 2023