Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Evoluce nočního kvetení v rychle radiující čeledi Zingiberaceae 2020 - 2022
GAČR 20-09895S Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů 2020 - 2022
SNPCS 03066/2020 Strategie a vyhodnocení managementu invazních druhů rostlin v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko 2020 - 2022
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2022
GAČR 20-09895S Biodiverzita, historie disturbancí a půdní paměť: testování holocenní kontinuity druhově bohatých lesostepních ekosystémů 2020 - 2022
0545612020 Navázání spolupráce v oblasti ekologického pěstování lesních stromů 2020 - 2021
Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost, Zakázka: Dodávka aktuálních fytocenologických záznamů krkonošské tundry pro vybraný soubor historických záznamů 2020 - 2021
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
Vegetace krkonošské tundry - minulost, současnost a budoucnost, Zakázka: Dodávka aktuálních fytocenologických záznamů krkonošské tundry pro vybraný soubor historických záznamů 2020 - 2021
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – PPLZ 2020 - 2021
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
PPK-496a/31/18-19-20, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2020 - 2020
304100 Pokusná zahrada Třeboň 2020 - 2020
Zpracování akčních plánů pro způsoby šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice 2020 - 2020
Biotické poškození jaderné elektrárny Temelín 2020 - 2020
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2020 - 2020
GAČR 20-02901S Diverzita společenstva jako odpověď a jako determinant objasnění funkční role diverzity. Využití dlouhodobých experimentů k objasnění funkční role diversity 2020 - 2020
Vyhodnocení vlivů klimatu na společenstva rhizosférních hub 2020 - 2020
20-28119S Nahrazení makroklimatu mikroklimatem: klíč k predikčnímu modelování rozšíření druhů blíže k realitě