Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Růstové strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
204405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2021
EF18_070/0009075 Representing root system architecture in terrestrial models to increase accuracy of prediction of plant water uptake and soil moisture in future climate 2019 - 2021
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
GJ19-14394Y Funkční biogeografie ostrovních stanovišť: určují klonalita a dlouhověkost persistenci rostlin? 2019 - 2021
404409TAČR Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny 2019 - 2021
Pylový monitoring Šumavy 2019 - 2021
TJ02000286 Aplikace znalostí o dlouhodobém vývoji lesa v lesnické praxi 2019 - 2021
GA17-07378S Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
19-13103S Anatomická a fyziologická omezení jako klíčové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace rostlin z kořenů 2019 - 2021
19-20049S Příčiny a důsledky rozmanitosti rostlin v kapské květenné oblasti: příklad přehlíženého rodu Pteronia (Asteraceae) 2019 - 2021
204405S Live long, spread fast: the role of seed persistence in plant invasions 2019 - 2021
Genetic basis and architecture of parallel alpine adaptation in Arabidopsis: what makes an alpine plant an alpine plant? 2019 - 2021
TJ02000281 Inovativní měření mikroklimatu jako podklad pro management lesů v NP Šumava 2019 - 2021
GA19-04902S Prostorová variabilita zpětnovazebných interakcí rostlin a půdy jako významný mechanismus mezidruhového soužití 2019 - 2021