Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
MSM 200051801 Reconstruction of long-term changes in frequency and intensity of tropical cyclones in Northeast Asia 2018 - 2019
207226NP Mikroklimatické charakteristiky přirozených vývojových stádií lesa a lesa ovlivněného disturbancemi a vyklizením dřevní hmoty 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Ekologická infrastruktura krajiny 2018 - 2018
300100 Pokusná zahrada Třeboň 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Invazní paraziti a patogeny 2018 - 2018
300709 Prodej přebytků vodních a mokřadních rostlin 2018 - 2018
Strategie AV21 - ROZE Strategie AV21, ROZE, Optimalizace využití sbírek biologického materiálu ústavů AV ČR 2018 - 2018
PPK-496a/31/18, 307205 Vymizelé a ohrožené druhy Třeboňska 2018 - 2018
764965 Epigenetic Diversity in Ecology, EpiDIVERSE 2017 - 2021
764965 Epigenetic Diversity in Ecology - EpiDIVERSE 2017 - 2021
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) 2017 - 2021
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
TH02030644 Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody 2017 - 2020
TH02030644 Systém predikčního modelování výskytu ohrožených druhů mechorostů a lišejníků pro aplikované využití v ochraně přírody 2017 - 2020
300901EU Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020
INTERREG ATCZ45 Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ 2017 - 2020