Strategie AV 21. Záchrana a obnova krajiny. Revitalizace industriální krajiny dává vzniknout unikátním ekosystémům

Název: Strategie AV 21. Záchrana a obnova krajiny. Revitalizace industriální krajiny dává vzniknout unikátním ekosystémům
Řešitelé: Baldassarre Švecová Eva (spoluřešitel)
Poskytovatel: AV ČR
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2023 (předpokl.)

Zpět na seznam