Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky

Název: Kvantifikace dopadů sucha na lesnicky významné druhy dřevin v klimatickém gradientu České republiky
Řešitelé: Kopecký Martin (spoluřešitel)
Klinerová Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Hederová Lucia (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: SS01010547
Řešeno od: 2020
Řešeno do: 2023

Zpět na seznam