Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Delivering alien invasive species inventories for Europe 2005 - 2007
Role of saprotrophic and ectomycorrhizal fungi in humic acids and phosphorus transformation in spruce needle litter 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Rostlinná společenstva Korejského poloostrova: první vegetační syntéza málo známého území 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Molekulární fylogeneze a evoluční trendy rodu Hieracium (Asteraceae, Lactuceae) 2005 - 2007
Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
Monografie rodu taraxacum na úrovni sekce 2005 - 2007
Genotypová a ekologická diverzita cyanobakterií ostrova James Ross, Weddelovo moře, Antarktida. 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
GA206/05/0020 Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů 2005 - 2007
Srovnávací ekologie generativního rozmnožování zavlečených rostlin 2005 - 2007