Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy?

Název: Limitující faktory a omezení biologického zotavování z acidifikace: Jaká je budoucnost horských ekosystémů Šumavy?
Řešitelé: Čtvrtlíková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: 206/07/1200
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt hledá možné mechanismy, odpovědné za opožděné biologické zotavování šumavských ekosystémů z acidifikace. Klíčový prvek, určující funkční diverzitu acidifikovaných ekosystémů, je Al; jednak toxicitou, jednak řízením biologické dostupnosti N a P, respektive stechiometrie hlavních živin v terestrických a vodních ekosystémech. Úroveň odtoku Al z povodí je hlavní překážkou pro zotavování jezer. Al ovlivňuje komplexnost potravních sítí jak shora (toxicitou vůči konzumentům a predátorům), tak zdola (řízením dostupnosti P).

Zpět na seznam