Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma (polyfázický přístup).

Název: Porovnání vybraných vlastností cyanobakterií a řas polárních oblastí a mírného pásma (polyfázický přístup).
Řešitelé: Elster Josef (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: MŠMT
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2009
Shrnutí: V rámci vědeckých expedic do Antarktidy se nám podařilo vyizolovat celou řadů kmenů cyanobakterií a řas. Ze získaného sortimentu vybereme rody, které mají v polárních oblastech významnou ekologickou úlohu, a které se současně vyskytují i v mírném pásmu. Kmeny z mírného pásma získáme ze světových sbírek. Sortiment takto vybraných kmenů podrobíme důkladné studii ekofyziologických vlastnosti (teplotní a světelná růstová optima, tvorba klidových stádií, odolnost vůči vysychání a vymrzání, atd.) a současně provedeme fylogenetickou studií morfologických znaků, které charakterizují jednotlivé kmeny. Na základě těchto výsledků vybereme nejzajímavější kmeny pro taxonomickou studii zahrnující molekulárně genetické analýzy.

Zpět na seznam