Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi

Název: Záchrana českého endemitu kuřičky smejkalovi
Řešitelé: Pánková Hana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: ČSOP
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2008
Shrnutí: Cílem projektu je definování rizik ohrožení a návrh opatření k jejich eliminaci, provedení detailního průzkumu lokalit, především zoologické průzkumy a průzkumy hub, mechů a lišejníků a rostlin. Dalším cílem je příprava financování managementu a výzkumu z fondů EU.

Zpět na seznam