Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska

Název: Diverzita vegetace mezofilních a vlhkých luk Bulharska
Řešitelé: Fajmonová Zuzana (člen řeš. kolektivu)
Hájková Petra (člen řeš. kolektivu)
Hájek Michal (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Akademie Věd České Republiky, Bulharská Akademie Věd
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Stěžejní částí projektu je terénní fytocenologický výzkum luční vegetace na území Bulharska. Cílem je vytvoření fytocenologické databáze a následné klasifikace luční vegetace Bulharska a srovnání s obdobnou vegetací ve Střední Evropě.

Zpět na seznam