Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Maximální věk rostliny jako klíčová funkční vlastnost
Růstová strategie trvalek: od buněk k celým rostlinám
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
Anatomická a fyziologická omezení jako kličové faktory vegetativní regenerace...
Dopady klimatických změn a eutrofizace krajiny na cévnaté rostliny a jejich mikrobiální kořenová společenstva v aridních ekosystémech Spojených států
Premium Academie pro J. Klimešová
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae
Bioindikace a revitalizace toxických antropogenních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hub (Projekt č. 1M0571, MŠMT ČR)
Srovnávací ekologie invadujících a neinvadujících druhů cizího původu v čeledi Asteraceae