Primární sukcese sinic a řas po odlednění - podíl subglaciálních systémů na rekolonizaci, Hornsund, 77 st. s.š., Svalbard [Primary succession of cyanobacteria and algae after glacier retraet – part of subglacial systems on the recolonization,

Název: Primární sukcese sinic a řas po odlednění - podíl subglaciálních systémů na rekolonizaci, Hornsund, 77 st. s.š., Svalbard [Primary succession of cyanobacteria and algae after glacier retraet – part of subglacial systems on the recolonization,
Řešitelé:
Poskytovatel: GA AV
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Studium primární sukcese sinic a řas v subglaciálních a periglaciálních půdách na Svalbardu. Závislost mikrobiálního společenstva na fyzikálních a chemických vlastnostech půdy a na biotopu.

Zpět na seznam