Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin

Název: Evolučně konzervativní a proměnlivé elementy v populační biologii rostlin
Řešitelé: Herben Tomáš (řešitel)
Poskytovatel: GACR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Zatímco teoretická populační biologie učinila v poslední době význačný pokrok, je stále velmi málo známo o evoluční historii jednotlivých populačně biologických parametrů. Nedávné pokroky v rekustrukci fylogeneze poskytují možnost identifikovat evoluční historii těchto parametrů a zjistit, do jaké míry jsou stávající parametry adaptivní nebo odrážejí evoluční historii druhu. Navrhujeme použít tento přístup v rodu Pericallis (Asteraceae), který prošel adaptivní radiací v Makaronesii. Prošel na jednotlivých ostrovech speciací, a má druhy oddělené jak geograficky (ostrovy), tak ekologicky (typy stanovišť) To umožní odlišit konservativní a variabilní populačně biologické parametry. Navrhujeme zjistit fylogenezi sekvenováním nekódujících oblastí cpDNA, dále zkoumat kompletní populační biologii v terénu, další specifické parametry v kultuře, a sebrat data o stanovištích, abychom odpověděli na následující otázky: (i) jaké populačně biologické parametry jsou stále uvnitř fylogenetických skupin,

Zpět na seznam