Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami.

Název: Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami.
Řešitelé: Komárek Jiří (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AV ČR/CNR
Řešeno od: 2004
Řešeno do: 2006
Shrnutí: Byla vyhodnocována taxonomická pozice kmenů izolovaných z tropických oblastí, především ze skupin vláknitých cyanobakterií bez heterocytů. Z molekulárních metod bylo použito TGGE pro přírodní společenstva a 16S rRNA pro izolované kmeny (cca 60 kmenů). Výsledky jsou připravovány do formy publikace. Stejným způsobem byl vyhodnocen široký sortiment kmenů z rodu Nostoc.

Zpět na seznam