Project Detail

Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami.

Name: Komplexní vyhodnocení diverzity vybraných skupin cyanobakterií kombinovanými (molekulárními a fenotypovými) metodami.
Researchers: Komárek Jiří (head – principal researcher)
Provider: AV ČR/CNR
Realization from: 2004
Realization to: 2006
Summary: Byla vyhodnocována taxonomická pozice kmenů izolovaných z tropických oblastí, především ze skupin vláknitých cyanobakterií bez heterocytů. Z molekulárních metod bylo použito TGGE pro přírodní společenstva a 16S rRNA pro izolované kmeny (cca 60 kmenů). Výsledky jsou připravovány do formy publikace. Stejným způsobem byl vyhodnocen široký sortiment kmenů z rodu Nostoc.

Back to List